Tag Archives: ton ngo khong ha noi

HƯỚNG DẪN MÚA GẬY TÔN NGỘ KHÔNG PHẦN 3 VÀ TẬP THỂ DỤC CÁCH LY CHỐNG COVID

Ngày thứ 9 thực hiện chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ nước Việt Nam về cách ly xã hội chống lây lan dịch Covid 19. Tôn Ngộ Không Hà Nội tiếp tục hướng dẫn các bạn múa gậy phần 3 nâng cao. Các bạn hãy cùng tập múa gậy và thể dục, và […]

Ở NHÀ CHỐNG DỊCH COVID 19 CÁC BẠN LÀM GÌ?

Hiện nay, đất nước đang trong khoảng thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid 19, các bạn hạn chế tuyệt đối không nên ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thật cần thiết nhé, luôn đeo khẩu trang nữa. Những ngày ở nhà rảnh rỗi các bạn nên tập múa gậy […]