Tag Archives: mua gay ton ngo khong

HƯỚNG DẪN MÚA GẬY TÔN NGỘ KHÔNG PHẦN 3 VÀ TẬP THỂ DỤC CÁCH LY CHỐNG COVID

Ngày thứ 9 thực hiện chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ nước Việt Nam về cách ly xã hội chống lây lan dịch Covid 19. Tôn Ngộ Không Hà Nội tiếp tục hướng dẫn các bạn múa gậy phần 3 nâng cao. Các bạn hãy cùng tập múa gậy và thể dục, và […]